ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр:
Компания за международни конгреси ЕООД, София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00, e-mail: vharizanova@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Обръщение/титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

  Ранна такса
до 12 април 2024
Късна такса
след 12 април 2024
Такси участие 530 лв. 670 лв.
Специалисти по здравни грижи 230 лв. 230 лв.

РАННА ТАКСА участие включва:
➤ Настаняване в единична стая на 14 и 15 юни 2024 г. в хотел Рила, к.к. Боровец
➤ Достъп до сесиите
➤ Достъп до медицинската изложба
➤ Делегатски материали
➤ Електронен сертификат за участие
➤ Кафе паузи
➤ Обяд на 15 юни 2024 г.
➤ Вечери на 14 и 15 юни 2024 г.

КЪСНА ТАКСА участие включва:
➤ Настаняване в единична стая на 14 и 15 юни 2024 г. в хотел Рила, к.к. Боровец
➤ Достъп до сесиите
➤ Достъп до медицинската изложба
➤ Делегатски материали
➤ Електронен сертификат за участие
➤ Кафе паузи
➤ Обяд на 15 юни 2024 г.
➤ Вечери на 14 и 15 юни 2024 г.

Такса за специалисти по ЗДРАВНИ ГРИЖИ включва:
➤ Настаняване в легло в двойна стая на 14 и 15 юни 2024 г. в хотел Рила, к.к. Боровец
➤ Достъп до сесиите
➤ Достъп до медицинската изложба
➤ Делегатски материали
➤ Електронен сертификат за участие
➤ Кафе паузи
➤ Обяд на 15 юни 2024 г.
➤ Вечери на 14 и 15 юни 2024 г.
  *Вашата регистрация се гарантира след потвърждение от фирмата организатор – CIC и направено плащане на посочената във формуляра банкова сметка.
В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява!


НАСТАНЯВАНЕ

Моля да имате предвид, че Ранна и Късна регистрационна такса включват настаняване в единична стая в х-л „Рила“, к.к. Боровец за целия период на Конференцията.
Ако желаете да бъдете настанени в двойна стая с друг участник, моля, свържете се с Компания за международни конгреси ЕООД - Венелина Харизанова, 0898 377 516, vharizanova@cic.bg.

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:
*Настаняване в легло в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята.

ПЛАЩАНЕ


Моля направете Вашия избор за такса, като ги отбележите в online регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
   
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"ONCOLOGY2024".
За допълнителното заплащане за присъствено участие ще получите изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура с банкова информация, съгласно заявеното от Вас в регистрационния формуляр.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.