ЛИЧНИ ДАННИ

Име*Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр:
Компания за международни конгреси ЕООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
e-mail: erasheva@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Обръщение/титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

  Ранна такса
до 14 април 2023
Късна такса
след 14 април 2023
Такси участие 460 лв. 640 лв.
Специалисти по здравни грижи 200 лв. 200 лв.

РАННА ТАКСА участие включва:
➤ Настаняване в единична стая на 16 и 17 юни 2023 г. в Гранд хотел Пловдив
➤ Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации
➤ Достъп до медицинската изложба
➤ Делегатски комплект
➤ Научна програма
➤ Електронен сертификат за участие
➤ Кафе паузи
➤ Работен обяд на 17 юни 2023г.
➤ Вечери на 16 и 17 юни 2023 г.

КЪСНА ТАКСА участие включва:
➤ Настаняване в единична стая на 16 и 17 юни 2023 г. в Гранд хотел Пловдив
➤ Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации
➤ Достъп до медицинската изложба
➤ Делегатски комплект
➤ Научна програма
➤ Електронен сертификат за участие
➤ Кафе паузи
➤ Работен обяд на 17 юни 2023г.
➤ Вечери на 16 и 17 юни 2023 г.

Такса за специалисти по ЗДРАВНИ ГРИЖИ включва:
➤ Настаняване в легло в двойна стая на 16 и 17 юни 2023 г. в Гранд хотел Пловдив
➤ Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации
➤ Достъп до медицинската изложба
➤ Делегатски комплект
➤ Научна програма
➤ Електронен сертификат за участие
➤ Кафе паузи
➤ Работен обяд на 17 юни 2023г.
➤ Вечери на 16 и 17 юни 2023 г.
*В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява!

 


НАСТАНЯВАНЕ

Ако желаете настаняване, моля свържете с Компания за международни конгреси ЕООД - Елена Рашева, 0889 400 785, erasheva@cic.bg

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:
*Настаняване в легло в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята.

ПЛАЩАНЕ


Моля направете Вашия избор за такса, като ги отбележите в online регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
   
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"ONCOLOGY2023".
За допълнителното заплащане за присъствено участие ще получите изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура с банкова информация, съгласно заявеното от Вас в регистрационния формуляр.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.