БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОЛОГИЯ
XXXIII Национален конгрес по неврология, 30 май – 2 юни 2024 г.,
Конгресен център на хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци


www: nevrologiabg.comfacebook


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

* Членството се доказва с въвеждане на номера на членската карта в обозначеното поле.

Ранна такса (до 21 март 2024)
240 лв. Членове на БДН
390 лв. Нечленове на БДН
126 лв. Докторанти и специализанти членове на БДН
205 лв. Докторанти и специализанти нечленове на БДН
126 лв. Специалисти по здравни грижи

Късна такса (след 21 март 2024 до 29 май 2024)
  290 лв. Членове на БДН
  430 лв. Нечленове на БДН
  126 лв. Докторанти и специализанти членове на БДН
  205 лв. Докторанти и специализанти нечленове на БДН
  190 лв. Специалисти по здравни грижи

Такса участие на място (след 29 май 2024)
  350 лв. Членове на БДН
  480 лв. Нечленове на БДН
  180 лв. Докторанти и специализанти членове на БДН
  265 лв. Докторанти и специализанти нечленове на БДН
  230 лв. Специалисти по здравни грижи

Вашата регистрация се гарантира след потврърждение от фирмата организатор – CIC и направено плащане на посочената във формуляра банкова сметка.
Регистрацията с ранна регистрационна такса се гарантира с направено плащане в рамките на посочения срок.
При анулация до 21 март се дължи административна такса в размер на 100 лв.
При анулация след 21 март суми не се възстановяват.

НАСТАНЯВАНЕ

При необходимост от настаняване, моля, свържете се с Мира Николова : +359 889 28 11 55, e-mail: mnikolova@cic.bg, за да получите информация относно възможните хотели и вид стаи спрямо Вашето желание.


Хотел

  Единична стая
  Двойна стая
  Легло в двойна стая

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

Резервацията на стая се гарантира с направено плащане на завените нощувки.

ПЛАЩАНЕ

Моля, направете Вашия избор за такси и/или хотелско настаняване като ги отбележите във формуляра и ни го изпратите.
Вашият избор ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.

Заплащането бихте могли да направите по банков път на следната банкова сметка:
По банка

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД

Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро, при пристигане посредством кредитна карта или в брой.
Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – NEURO2024.ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ЕООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ЕООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ЕООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Мира Николова : +359 889 281155, , e-mail: mnikolova@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.