Rheumatology ✦ Oncology ✦ Neurology

ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ
Ранна такса (до 7 септември 2024)
  355 лв. - Ранна такса
  150 лв. - Специалисти по здравни грижи

Късна такса (след 7 септември 2024)
  420 лв. - Късна такса
  150 лв. - Специалисти по здравни грижи

Вашата регистрация се гарантира след потврърждение от фирмата организатор – CIC и направено плащане на посочената във формуляра банкова сметка.
Регистрацията с ранна регистрационна такса се гарантира с направено плащане в рамките на посочения срок.

В случай на анулиране на регистрация до 01 октомври 2024 г., от регистрационната такса ще бъдат удържани 100 лв. административна такса. След 01 октомври 2024 г., суми не се възстановяват.

НАСТАНЯВАНЕ

Гранд Хотел Пловдив

  125 лв. - Единична стая Стандарт
  164 лв. - Двойна стая Стандарт
   82 лв. - Легло в двойна стая Стандарт

  137 лв. - Единична стая Лукс
  184 лв. - Двойна стая Лукс
   92 лв. - Легло в двойна стая Лукс

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.


Цените за настаняване включват нощувка и закуска.
Вашето настаняване се гарантира след потврърждение от фирмата организатор – CIC и направено плащане на заявените нощувки по посочената във формуляра банкова сметка.

При анулация до 1 октомври не се дължи неустойка
При анулация от 1 октомври до 1 ноември – 50 % неустойка
При анулация след 1 ноември – 100 % неустойка

ПЛАЩАНЕ

Заплащането бихте могли да направите по банков път на следната банкова сметка:
По банка

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД

Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – MEDICRON2024.ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ЕООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ЕООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ЕООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Мира Николова : +359 889 281155, , e-mail: mnikolova@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.