CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 02 02
www.cic.bg
Ако желаете да заявите регистрация в конгреса, моля, свържете се с Мира Николова: mnikolova@cic.bg