БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
XIV Национална конференция по клинична лаборатория, 14-16 октомври 2022 г., Гранд Хотел Пловдив

www: bsclconference.com


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

до 1 юли 2022 г.
255 лв. Ранна такса за членове на БДКЛ
275 лв. Ранна такса за нечленове на БДКЛ

след 1 юли 2022 г./на място
  300 лв. Късна такса за членове на БДКЛ
  360 лв. Късна такса за нечленове на БДКЛ

Еднодневна такса
  125 лв. Еднодневна такса за лаборанти за 15 октомври


НАСТАНЯВАНЕ

При въпроси за настаняване, моля, свържете се с Мира Николова : +359 889 281155, e-mail: mnikolova@cic.bg


*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

Хотелската резервация ще бъде направена съобразно получена информация от попълнения регистрационен формуляр (вид стая и брой нощувки). Тя е валидна само след регистрация за участие и заплащане на депозит първа нощувка. В цената на нощувката са включени – нощувка и закуска.

ПЛАЩАНЕ

Моля, направете Вашия избор за такси и/или хотелско настаняване като ги отбележите във формуляра и ни го изпратите.
Вашият избор ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.

Заплащането бихте могли да направите по банков път на следната банкова сметка:
По банка

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД

Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро, при пристигане посредством кредитна карта или в брой.
Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – CLINLAB.


АНУЛАЦИИ

В случай на анулиране на Вашето участие до 1 август 2022 г., регистрационната такса ще бъдe възстановена, като от нея ще бъдат удържани 100 лв. административна такса.
При преминаване на събитието онлайн, и при поискване, суми за хотелско настаняване ще бъдат възстановени в пълен размер. В случай на анулиране на Вашето настаняване след 1 август 2022 г., без наличие на форсмажорни обстоятелства суми за хотелско настаняване не се възстановяват.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ЕООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ЕООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ЕООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Мира Николова : +359 889 281155, , e-mail: mnikolova@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.