БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО ✩
XV национален конгрес по Урология // 7-9 октомври 2021 г., Правец

www: uroweb.bg


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:
Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да стане член на Българското Урологично Дружество на следния адрес: http://uroweb.bg/about/membership/

Регистрационната такса включва:
✩ Достъп до научните сесии;
✩ Достъп до медицинската изложба;
✩ Комплект материали;
✩ Сертификат за участие;
✩ 2 работни обяди;
✩ Кафе-паузи;
✩ Официална вечеря;

до 3 септември 2021 г.
  325 лв. Ранна такса за членове на БУД
  410 лв. Ранна такса за нечленове на БУД

след 3 септември 2021 г.
  430 лв. Късна такса за членове на БУД
  510 лв. Късна такса за нечленове на БУД

  275 лв. Специалисти по здравни грижи

след 1 октомври 2021 г.
  570 лв. Такса участие на място


НАСТАНЯВАНЕ

За повече информация и възможности относно настаняването, моля, свържете се с Елвира Андреева : +359 885 187 638


Хотел РИУ Правец

  Единична стая - 160 лв.
  Двойна стая - 245 лв.

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

Цените за настаняване включват нощувка, закуска, интернет, застраховка, туристическа такса и ДДС.
Хотелската резервация е валидна само след писмено потвърждение от страна на CIC Ltd. и заплащане на проформа фактура, която ще бъде изпратена при ясна форма на провеждане на събитието.

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и хотелско настаняване:
Моля направете Вашия избор за такса и настаняване, като ги отбележите в online регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането на регистрационнaтa таксa бихте могли да направите чрез банков превод, който да съдържа Вашето име:

Чрез банков превод
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"UROLOGY2021".

Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни стаи) или балансови плащания може да заплатите на бюрото на Компания за международни конгреси в хотел РИУ Правец, което ще бъде на разположение през целия период на Конгреса.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ЕООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ЕООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ЕООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Елвира Андреева: +359 885 187 638, e-mail: eandreeva@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация и настаняване, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.