БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО ✩
XV национален конгрес по Урология // 23-25 септември 2021 г., Правец

www: uroweb.bg


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:
Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да стане член на Българското Урологично Дружество на следния адрес: http://uroweb.bg/about/membership/

Регистрационната такса включва:
✩ Достъп до научните сесии;
✩ Достъп до медицинската изложба;
✩ Комплект материали;
✩ Сертификат за участие;
✩ 2 работни обяди;
✩ Кафе-паузи;
✩ Официална вечеря;

до 20 август 2021 г.
  325 лв. Ранна такса за членове на БУД
  410 лв. Ранна такса за нечленове на БУД

след 20 август 2021 г.
  430 лв. Късна такса за членове на БУД
  510 лв. Късна такса за нечленове на БУД

  275 лв. Специалисти по здравни грижи

след 17 септември 2021 г.
  570 лв. Такса участие на място


НАСТАНЯВАНЕ

За повече информация и възможности относно настаняването, моля, свържете се с Елвира Андреева : +359 885 187 638


Хотел РИУ Правец

  Единична стая - 160 лв.
  Двойна стая - 245 лв.

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

Цените за настаняване включват нощувка, закуска, интернет, застраховка, туристическа такса и ДДС.
Хотелската резервация е валидна само след писмено потвърждение от страна на CIC Ltd. и заплащане на проформа фактура, която ще бъде изпратена при ясна форма на провеждане на събитието.

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и хотелско настаняване:
Моля направете Вашия избор за такса и настаняване, като ги отбележите в online регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането на регистрационнaтa таксa бихте могли да направите чрез банков превод, който да съдържа Вашето име:

Чрез банков превод
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"UROLOGY2021".

Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни стаи) или балансови плащания може да заплатите на бюрото на Компания за международни конгреси в хотел РИУ Правец, което ще бъде на разположение през целия период на Конгреса.


АНУЛАЦИИ

✘ При анулации на регистрационна такса в писмен вид до 20 август 2021 г. се възстановяват 50% от заплатените суми. При анулации след 20 август 2021 г., суми НЕ се възстановяват.
✘ При промяна формата на събитието сумите за хотелско настаняване ще бъдат възстановени в пълен размер.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Елвира Андреева: +359 885 187 638, e-mail: eandreeva@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация и настаняване, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.