ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след вярно попълнен и изпратен регистрационен формуляр, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
URL: www.cic.bg
Мира Николова e-mail: mnikolova@cic.bg
+359 889 28 11 55

Презиме
Фамилия*
УИН
Титла
Специалност*
Институция
Град* П.К.
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон*
Email*
Моля имайте предвид, че сертификатите ще се изпращат по e-mail.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ*

Регистрирам се като:

*Регистрационна такса за членове имат право да платят заплатилите членски внос за 2021 г.
Членският внос (30 лв.) може да бъде платен чрез превод на банковата сметка на БАУМ: IBAN BG39UBBS84231010822911.
За повече информация, моля, посетете уеб сайта на дружеството: baum-bg.org
** Училището по ултразвук е курс за обучение, отделен от пленарните сесии на конгреса

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА КОНГРЕСА

  До 15 май 2021 г. След 15 май 2021 г./На място
Членове на БАУМ 120 лв. 180 лв.
Нечленове на БАУМ 180 лв. 230 лв.
Специализанти/Докторанти 100 лв. 150 лв.
Студенти 40 лв.   50 лв.  

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА УЧИЛИЩЕ ПО УЛТРАЗВУК

Училище по ултразвук  
Членове на БАУМ 100 лв.
Нечленове на БАУМ 120 лв.
Специализанти и докторанти 100 лв.
Студенти – Конгресната такса за студенти включва и училище по ултразвук  

НАСТАНЯВАНЕ

При необходимост от настаняване, моля, свържете се с Мира Николова : +359 889 281155, e-mail: mnikolova@cic.bg
за да получите информация относно възможните хотели и вид стаи спрямо Вашето желание.

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*
Хотел

При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
*Бих искал/а да бъда настанен/а с: Ако желаете да се настаните в двойна стая, моля, посочете името на второто лице

ПЛАЩАНЕ

Моля, направете Вашия избор за такси и/или хотелско настаняване като ги отбележите във формуляра и ни го изпратите.
Вашият избор ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането бихте могли да направите по изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура, която ще бъде изпратена на посочения от Вас e-mail адрес:
По проформа–фактура

  Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро на CIC,
при пристигане посредством кредитна карта или в брой.
Приемаме само Visa или Mastercard. Моля, обърнете внимание, че карти American Express и Visa Electron
не са поддържани от системата.

ФАКТУРИ

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Институция - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания за международни конгреси ООД не носи отговорност за издаване на фактура.
*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.