CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 02 02
www.cic.bg
Уважаеми дами и господа,
За регистрация и хотелско настаняване, моля да се свържете с нас на e-mail: tskirilova@cic.bg или на телефон +359 883 433 320.“