ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр:
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
e-mail: oncology2021@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Обръщение/титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

  Ранна такса, вкл.online
участие до 7 май 2021
Късна такса, вкл.online
участие след 7 май 2021
Лекари и медицински специалисти 150 лв. 300 лв.
Лекари и медицински специалисти + допълнително заплащане зa присъствено участие* 350 лв. 500 лв.

*За късно регистрирани лекари – 1 нощувка в единична стая на 18 юни 2021 г. в хотел RIU Правец

 


НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*
Хотел РИУ Правец 160 лв. 230 лв. 115 лв.

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:
*Настаняване в легло в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр и заплащане на депозит първа нощувка.

ПЛАЩАНЕ


Моля направете Вашия избор за такса и допълнително заплащане за присъствено участие, като ги отбележите в online регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
   
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"ONCOLOGY2021".
За допълнителното заплащане за присъствено участие ще получите изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура с банкова информация, съгласно заявеното от Вас в регистрационния формуляр.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.