CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 02 02
www.cic.bg
Моля, ако желаете да се регистрирате в Националния конгрес по неврология да се свържете с нас на тел номер: +359 889 281 155 или по имейл на mnikolova@cic.bg