ЛИЧНИ ДАННИ

Име*


Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр:
Компания за международни конгреси EООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
URL: www.cic.bg


Мира Николова
Координатор проекти
тел.: +359 889 281 155
e-mail: mnikolova@cic.bg
Презиме
Фамилия*
Титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:

Ако се регистрирате като член, моля, въведете номер на членската си карта*:
* Членството се доказва с представяне на членска карта на регистрационното бюро на място в хотел Интернационал.

  Ранна такса участие
до 8 април 2022
Късна такса участие
след 8 април 2022/на място
Такса участие членове 210 лв.
255 лв.
на живо онлайн
Такса участие нечленове 340 лв.
380 лв.
на живо онлайн
Докторанти и специализанти членове 120 лв.
на живо онлайн
Докторанти и специализанти нечленове 195 лв.
на живо онлайн
медицински сестри 120 лв.
180 лв.
на живо онлайн

НАСТАНЯВАНЕ

При необходимост от настаняване, моля, свържете се с Мира Николова : +359 889 281155, , e-mail: mnikolova@cic.bg за да получите информация относно възможните хотели и вид стаи спрямо Вашето желание.

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Хотелската резервация е валидна след пълно предплащане на заявените нощувки.
Краен срок за промени и анулации: 03 май 2022 г.

ПЛАЩАНЕ

Заплащането бихте могли да направите по банков път на следната банкова сметка:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД

Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – NEURO.
По банка
 
Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро на CIC, при пристигане посредством кредитна карта или в брой.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. “Компания за международни конгреси” EООД е регистрирана като администратор на лични данни.