ЛИЧНИ ДАННИ

Име*


Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр:
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
e-mail: mnikolova@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:

Ако се регистрирате като член, моля, въведете номер на членската си карта*:
* Членството се доказва с представяне на членска карта на регистрационното бюро на място в хотел Интернационал.

  Ранна такса
участие
до 15 юни 2021
Късна такса
участие
след 15 юни 2021/на място
Такса докторанти
и специализанти
Ранна такса
медицински сестри
до 15 март 2020
Късна такса
медицински сестри
след 15 март 2020/на място
Такса участие членове 180 лв. 230 лв. 100 лв. 100 лв. 150 лв.
Такса участие нечленове 280 лв. 310 лв. 160 лв.
Online такса 100 лв. 100 лв. 100 лв. Сестринската сесия ще бъде проведена на живо

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*
Адмирал ***** 145 лв.
Гладиола ****, All Inclusive 100 лв.

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

ПЛАЩАНЕ

Моля, направете Вашия избор за такси и/или настаняване, като ги отбележите във формуляра и ни го изпратите.
Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането бихте могли да направите по изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура, която ще бъде изпратена на посочения от Вас e-mail адрес след окончателното решение на Организационния комитет за форма на провеждане на събитието.
По проформа–фактура
 
Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро на CIC, при пристигане посредством кредитна карта или в брой.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. “Компания за международни конгреси” ООД е регистрирана като администратор на лични данни.