CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 02 02
www.cic.bg
Регистрационният период за това събитие е приключил.
Благодарим за интереса.
Ако имате въпроси, моля обръщайте се към
Елвира Андреева: e-mail: eandreeva@cic.bg; тел. номер: +359 885 187 638