ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след вярно попълнен и изпратен регистрационен формуляр, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Полетата маркирани с * са задължителни за попълване

Компания за международни конгреси ЕООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
Мобилен: +359 889 400 785
e-mail: erasheva@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме*
Фамилия*
УИН*
Титла*
Длъжност
Институция
Град* П.К.*
Адрес*
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрационни такси за конгреса

  до 7 септември 2023 след 7 септември 2023 / на място
Такса 320 лв. 380 лв.
Такса за медицински сестри 135 лв. 135 лв.

НАСТАНЯВАНЕ

За повече информация относно настаняването, моля свържате се с Елена Рашева - +359 889 400 785, + 359 2 892 08 08
Цените включват нощувка и закуска
*Бих искал/а да бъда настанен/а с: Ако желаете да се настаните в двойна стая, моля, посочете името на второто лице

**Хотелската резервация е валидна само след резервация и заплащане на депозит в размер на първата нощувка.

ПЛАЩАНЕ

Заплащането бихте могли да направите по банков път на следната банкова сметка:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД

Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – MEDICRON2023.
Моля да имате предвид, че регистрацията се потвърждава след направено плащане.
По банка
 
Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро на CIC, при пристигане посредством кредитна карта или в брой.

ФАКТУРИ

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Институция - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания за международни конгреси ЕООД не носи отговорност за издаване на фактура.
Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. Компания за международни конгреси ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни.
*Компания за международни конгреси ЕООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

Online-регистрация
Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.

ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ДАННИ, СЪХРАНЕТЕ ИЛИ ОТПЕЧАТАЙТЕ ОТ ТУК ПОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВАС ФОРМУЛЯР