ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след вярно попълнен и изпратен регистрационен формуляр, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Полетата маркирани с * са задължителни за попълване

Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
Мобилен: +359 885 187 638
e-mail: eandreeva@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме*
Фамилия*
УИН*
Титла*
Длъжност
Институция
Град* П.К.*
Адрес*
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрационни такси за конгреса

  до 23 август 2021 след 23 август 2021 / на място
Такса 240 лв. 300 лв.
Такса за медицински сестри 120 лв. 120 лв.

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Желая да ПРЕДПЛАТЯ за настаняване** от до Нощувки (Изберете минимум 1)
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*
Гранд Хотел Пловдив **** 130 лв. 174 лв. 87 лв.

За повече информация относно настаняването, моля свържате се с Елвира Андреева - +359 885 187 638, + 359 2 892 08 08
Цените включват нощувка и закуска
*Бих искал/а да бъда настанен/а с: Ако желаете да се настаните в двойна стая, моля, посочете името на второто лице

**Хотелската резервация е валидна само след резервация и заплащане на депозит в размер на първата нощувка.

ПЛАЩАНЕ

Предварително заплащане на регистрационна такса и депозит първа нощувка за хотелското настаняване може да направите чрез:
Проформа
Моля, направете Вашия избор за такси и/или настаняване като ги отбележите във формуляра и ни го изпратите.
Вашият избор ще бъде гарантиран с писмено потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането бихте могли да направите по CIC проформа – фактура, която ще бъде изпратена на посочения от вас e-mail адрес.
  Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро на CIC,
при пристигане посредством кредитна карта или в брой.
Приемаме само Visa или Mastercard. Моля, обърнете внимание, че карти American Express и Visa Electron
не са поддържани от системата.

ФАКТУРИ

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Институция - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания за международни конгреси ООД не носи отговорност за издаване на фактура.
Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.
*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

Online-регистрация
Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.

ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ДАННИ, СЪХРАНЕТЕ ИЛИ ОТПЕЧАТАЙТЕ ОТ ТУК ПОПЪЛНЕНИЯ ОТ ВАС ФОРМУЛЯР