CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 02 02
www.cic.bg
Ако желате да се регистрирате в VIII Национална конференция по хепатология, моля свържете се с:
Мира Николова: e-mail: mnikolova@cic.bg; тел. номер: +359 889 28 11 55