БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
VII Национална конференция по хепатология, 26-27 ноември 2021 г., НДК, гр. София

www: bsg.bg


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

до 15 юли 2021 г.
  180 лв. Ранна такса за членове на БАИЧД
  230 лв. Ранна такса за нечленове на БАИЧД
  50 лв. Ранна такса за студенти и стажант-лекари
след до 15 юли 2021 г.
  240 лв. Късна такса за членове на БАИЧД
  290 лв. Късна такса за нечленове на БАИЧД
  50 лв. Късна такса за студенти и стажант-лекари

НАСТАНЯВАНЕ

При необходимост от настаняване, моля, свържете се с Мира Николова : +359 889 281155, , e-mail: mnikolova@cic.bg
за да получите информация относно възможните хотели и вид стаи спрямо Вашето желание.


Хотел

  Единична стая
  Двойна стая
  Легло в двойна стая

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.


ПЛАЩАНЕ

Моля, направете Вашия избор за такси и/или хотелско настаняване като ги отбележите във формуляра и ни го изпратите.
Вашият избор ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.
Заплащането бихте могли да направите по изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура, която ще бъде изпратена на посочения от Вас e-mail адрес:

По проформа–фактура

Балансовата сума за настаняване, както и късна такса правоучастие може да заплатите на място при регистрация на бюрото на официалния агент на събитието


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Мира Николова : +359 889 281155, , e-mail: mnikolova@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.