БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
XVI Национална конференция по клинична лаборатория, 27 - 29 септември 2024 г.,
Конгресен център на хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

www: bsclconference.com


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

до 5 юли 2024 г.
  295 лв. Ранна такса за членове на БДКЛ*
  365 лв. Ранна такса за нечленове на БДКЛ
  195 лв. Такса за медицински лаборанти

след 5 юли 2024 г./на място
  365 лв. Късна такса за членове на БДКЛ*
  420 лв. Късна такса за нечленове на БДКЛ
  195 лв. Такса за медицински лаборанти


*За активни членове на БДКЛ към момента на регистраия се считат заплатилите членски внос към дружеството за 2023 г и/или 2024 г.
Бихте могли да заплатите членския си внос към БДКЛ на:
Сдружение Българско Дружество по Клинична Лаборатория
UNCRBGSF
IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 001

В случай на анулиране на регистрация до 1 август 2024 г., от регистрационната такса ще бъдат удържани 100 лв. административна такса.
След 1 август 2024 г. суми не се възстановяват.

НАСТАНЯВАНЕ

При необходимост от настаняване, моля, свържете се с Мира Николова : +359 889 28 11 55, e-mail: mnikolova@cic.bg


Хотел Астера
  135 лв. - Единична стая
  194 лв. - Двойна стая
  97 лв. - Легло в двойна стая

Хотел Гладиола
  115 лв. - Единична стая
  140 лв. - Двойна стая
  70 лв. - Легло в двойна стая

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

Сумите за настаняване включват нощувка и закуска.

За резервация на стая е необходимо заплащане на депозит първа нощувка. За да бъде гарантирана резервацията, пълната сума на заявените нощувки трябва да бъде заплатена най-късно до 1 август.
Моля да имате предвид, че при неспазване на условията за резервация, стаята Ви ще бъде анулирана.
В случай на анулиране на настаняване след 1 август 2024 г., без наличие на форсмажорни обстоятелства, суми за хотелско настаняване не се възстановяват.

ПЛАЩАНЕ

Моля, направете Вашия избор за такси и/или хотелско настаняване като ги отбележите във формуляра и ни го изпратите.
Вашият избор ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.

Заплащането бихте могли да направите по банков път на следната банкова сметка:
По банка

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД

Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – CLINLAB2024.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ЕООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ЕООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ЕООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Мира Николова : +359 889 281155, , e-mail: mnikolova@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ЕООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.